Indeks treści GRI G4

Strategia i analiza
Profil organizacji
Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice
Zaangażowanie interesariuszy
Profil raportu
Ład organizacyjny
Etyka
Wskaźniki ekonomiczne
Wskaźniki środowiskowe
Wskaźniki społeczne: Praktyki w zakresie zatrudniania i godnej pracy
Wskaźniki społeczne: Prawa człowieka
Wskaźniki społeczne: Społeczeństwo
Wskaźniki społeczne: Odpowiedzialność za produkt