Pismo Prezesa Zarządu

Zdjęcie: Robert Pietryszyn, Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

przekazuję Państwu Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS za 2015 rok. 

Miniony rok obfitował w wiele zdarzeń politycznych i gospodarczych, które miały duży wpływ na sytuację makroekonomiczną na świecie. Światowa produkcja ropy naftowej - mimo nadpodaży - nadal znajduje się na wysokim poziomie, co powoduje zniżki cen tego surowca. Wielcy producenci ropy i gazu znaleźli się w trudnej sytuacji. Spadające ceny zmuszają ich do zwiększania nakładów na produkcję dla zapewnienia odpowiednich przychodów. 

Grupa LOTOS jest bardzo ważnym elementem gospodarki narodowej zaś jej nadrzędnym zadaniem, zawartym w misji, jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju i troska o stabilny rozwój ekonomiczny. Tak postrzegamy nasz obowiązek, który spełniamy, dostarczając na  rynek najwyższej jakości paliwa, oleje oraz inne produkty rafineryjne.

Oczyszczony wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wg metodologii LIFO wyniósł w 2015 roku 2 156 mln zł (1 391 mln zł w 2014 roku). Zysk operacyjny (EBIT) to 423 mln zł a szacowany wg metodologii LIFO 702 mln zł. Jednocześnie spółka wygenerowała 1 488 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (1 381 mln zł w 2014 roku), co w najlepszy sposób potwierdza zdolność LOTOSU do generowania gotówki z podstawowej działalności.  

Niskie ceny ropy naftowej nie zmieniają fundamentalnego znaczenia dostępu do jej własnych źródeł. Każda tona ropy przez nas wydobyta oznacza mniejsze uzależnienie od importu, od gwałtownych fluktuacji cen i nacisku dostawców. LOTOS realizuje strategię, która ma na celu maksymalne uniezależnienie Polski od dostaw z jednego kierunku. W myślenie w ten sposób o bezpieczeństwie energetycznym kraju wpisuje się sukcesywne zwiększanie dostaw surowca drogą morską oraz rozwój własnego segmentu wydobywczego. 

Podstawą racjonalnego, zrównoważonego rozwoju każdej dużej firmy naftowej są dwa filary. Upstream, czyli własne wydobycie ropy i gazu oraz nowoczesna technika rafinacji, umożliwiająca pozyskanie z surowca maksimum najwyżej wycenianych przez rynek produktów. Dzięki systematycznym inwestycjom, precyzyjnemu programowi rozwoju i doświadczonym, profesjonalnym menedżerom i pracownikom dysponujemy jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie i rosnącymi zasobami własnych węglowodorów. 

W 2015 roku LOTOS uruchomił wydobycie ze złoża B8 z wykorzystaniem platformy „LOTOS Petrobaltic”. W rezultacie, dzięki akwizycjom w Norwegii, produkcji ze złóż B8 i B3 na Bałtyku oraz wydobyciu ze złóż litewskich zwiększyliśmy dzienne wydobycie węglowodorów do poziomu blisko 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. 

Również w 2015 roku LOTOS rozpoczął budowę kompleksu instalacji opóźnionego koksowania składających się na Projekt Efektywnej Rafinacji (EFRA). Sama instalacja opóźnionego koksowania wyprodukuje do 900 tys. ton dodatkowych paliw rocznie oraz pozwoli zwiększyć marżę o ok. 2 USD na każdej przerobionej baryłce surowca. Tym samym, zgodnie z obecną polityką rządu RP, zwiększy się innowacyjność i konkurencyjność LOTOSU na trudnym rynku rafineryjnym w Europie.

Pod koniec 2015 roku w sieci LOTOS działało 476 stacji, o 35 obiektów więcej niż rok wcześniej. W 2016 roku planujemy przekroczyć liczbę 500 stacji, ale warto zaznaczyć, że powoli zbliżamy się do optymalnego poziomu nasycenia naszej sieci. W tym roku otworzymy także dwudzieste Miejsce Obsługi Podróżnych, stając się wiceliderem w segmencie stacji tego typu na terenie Polski. W 2015 r. zmianę wizualizacji przeszły wszystkie stacje.

LOTOS Optima oraz część stacji premium. W 2016 roku będziemy kontynuować standaryzację sklepów oraz rozwijać ofertę gastronomiczną. Planujemy również intensywny rozwój kategorii towarów sklepowych oraz usług na stacjach, tak aby wychodzić z coraz szerszą ofertą do naszych klientów. 

LOTOS stosuje nowoczesny model sponsorowania sportu. W lutym ubiegłego roku spółka została Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jak pokazało EURO 2016, była to trafiona decyzja. 

W tym roku LOTOS wchodzi na ścieżkę nowego rozwoju. Stawiamy na badania, rozwój i innowacje w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętego przez rząd RP. Zamierzamy dokończyć, realizowane w różnych segmentach inwestycje prorozwojowe, zoptymalizować działalność i zwiększyć efektywność, co w rezultacie pozwoli osiągnąć lepsze wyniki finansowe i powrócić do polityki wypłat dywidendy.  

Z wyrazami szacunku,

Podpis Prezesa Zarządu

Robert Pietryszyn
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.