Sprawna i stabilna organizacja

Grupa Kapitałowa LOTOS należy do największych firm w Europie Środkowo – Wschodniej. Jest także czołowym pracodawcą w województwie pomorskim umożliwiającym wielu mieszkańcom regionu oraz ich rodzinom życie na godnym poziomie. Podchodzimy do tego zagadnienia z dużym poczuciem odpowiedzialności, mając jednocześnie na uwadze potrzebę budowania wartości naszego przedsiębiorstwa dla innych interesariuszy.


Odpowiedzialna rekrutacja + rozwój zawodowy pracowników + wysokie standardy bezpieczeństwa = wykwalifikowana kadra = przewaga konkurencyjna

Pracownicy stanowią najważniejszy kapitał Grupy Kapitałowej LOTOS. Wykwalifikowana kadra daje nam przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego, jako innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się firma, dbamy o ciągły rozwój zawodowy naszych pracowników. Jednym z naszych priorytetów jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz osób zatrudnianych przez naszych podwykonawców realizujących prace na rzecz Grupy Kapitałowej LOTOS.

Nasze kluczowe działania i osiągnięcia w zakresie budowania sprawnej i stabilnej organizacji w 2015 roku:
 • W odpowiedzi na wyzwania stawiane nam przez trudne otoczenie rynkowe (m.in. wahania cen ropy, ryzyko rosnącej konkurencji spoza Europy oraz prognozowany spadek konsumpcji paliw) w 2015 roku wprowadziliśmy nową strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej LOTOS. To największa zmiana w strukturze naszej firmy od wielu lat.
 • Na koniec 2015 roku Grupa Kapitałowa LOTOS osiągnęła wszystkie zakładane wartości w zakresie bezpieczeństwa na lata 2012–2015.
 • Opracowaliśmy „Strategię marki LOTOS, jako pracodawcy” wraz z towarzyszącym jej „Planem działań operacyjnych" oraz miernikami ich efektywności. Działania podjęte w tym zakresie mają zapewnić nam możliwość pozyskania oraz utrzymania kompetentnych pracowników, którzy wesprą nas w realizacji strategii biznesowej. Strategia bazuje na budowaniu angażującego i przyjaznego środowiska pracy, opartego na komunikacji oraz dobrych relacjach i wartościach.

W jaki sposób tworzymy wartość dla inwestorów, pracowników i innych interesariuszy?

Kluczowe wskaźniki finansowe

 • Nakłady na szkolenia: 4,9 mln zł/rok
 • Nakłady na szkolenia na 1 pracownika: 1003,85 zł      
Kluczowe wskaźniki niefinansowe

 • Liczba pracowników: 4 850 
 • Liczba uczestników szkoleń: 7 516
 • Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika: ok. 22 godzin
 • Liczba złożonych aplikacji: 15 780, w tym 8 500 przez serwis www.kariera.lotos.pl
 • Liczba praktyk i staży: 234
 • Wskaźnik wypadkowości LTIF: 3,4 
 • Wskaźnik częstości i ciężkości wypadków: wskaźnik ciężkości: 47,39; wskaźnik częstości: 6,96
 • Liczba zdarzeń wypadkowych, awarii, pożarów/rocznie, łączna liczba wypadków przy pracy: 33
 • Liczba auditów przeprowadzonych w Grupie Kapitałowej LOTOS w latach 2014–2015: ponad 500

W trosce o wysokie standardy

W Grupie Kapitałowej LOTOS pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności i budowanie kompetencji pracowników łączymy z tworzeniem przyjaznego i stabilnego środowiska pracy. Cenimy otwartą komunikację, umiejętność współpracy oraz partnerskie relacje między kadrą kierowniczą i pracownikami. W zakresie bezpieczeństwa pracy koncentrujemy się przy tym przede wszystkim na utrzymywaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ograniczaniu skali zagrożeń oraz podnoszeniu świadomości pracowników w dziedzinie kultury bezpiecznej pracy.

Co w ten sposób zyskujemy?

Dzięki tym działaniom Grupa LOTOS cieszy się renomą pracodawcy oferującego bezpieczne, odpowiednio wyposażone i dobrze zorganizowane stanowiska pracy z możliwością rozwoju zawodowego. Będąc atrakcyjnym pracodawcą jesteśmy w stanie utrzymać cennych specjalistów, a także pozyskiwać dodatkowo najlepszych fachowców dostępnych na rynkach krajowym i zagranicznych. To gwarantuje naszej firmie bezpieczeństwo kadrowe, a w efekcie zapewnia stabilność naszego biznesu i ogranicza koszty działalności przedsiębiorstwa. Korzyści odnoszą z tego tytułu także nasi kontrahenci, mogąc współpracować z najlepszymi w swojej dziedzinie.