Nasza strategia

W 2015 roku z sukcesem zakończyliśmy realizację Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011–2015. Zrealizowaliśmy kluczowe cele, które wyznaczyliśmy sobie w tym ważnym dla nas dokumencie. Zwiększyliśmy potencjał produkcyjny i poprawiliśmy efektywność operacyjną. Umocniliśmy także swoją pozycję na rynku paliw detalicznych.
Rozwój ten odbywał się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, którego założenia opisaliśmy w strategii CSR na lata 2012–2015.

Korzyści, które przyniosło nam zrealizowanie strategii:

  • Zwiększyliśmy konkurencyjność poprzez zwiększenie stopnia konwersji, lepsze gospodarowanie energią oraz zwiększenie dostępu do własnego surowca i wdrożone projekty optymalizacyjne,
  • Rozwinęliśmy nowe możliwości rynkowe,
  • Pozyskaliśmy lojalność klientów,
  • Zwiększyliśmy potencjał innowacyjny firmy,
  • Rozwinęliśmy i stale usprawniamy proces zarządzania ryzykiem,
  • Utrzymaliśmy długoterminowe zaufanie pracowników.

Nie zamierzamy na tym poprzestać. Dotychczasowe dokonania traktujemy jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju, poprawy efektywności i zwiększania naszej innowacyjności. W odpowiedzi na trudne wyzwania rynkowe wdrożyliśmy nowy model zarządzania segmentowego. Rozpoczęlismy również prace nad nową stategią uwzględniającą nową perspektywę czasową do roku 2018 i perspektywę długookresową „2018+”.