W jaki sposób wpływamy na otoczenie?

Poprzez naszą działalność biznesową oraz realizowane programy wpływamy na:

Rynek pracy
  • Tworzymy nowe miejsca pracy oraz szanse zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Przykładem może być Program Personel EFRA.
  • Ułatwiamy start na rynku pracy poprzez tworzenie miejsc staży i praktyk oraz warsztaty dla uczniów i studentów. 
  • Wspieramy organy administracji państwowej i samorządowej w rozwoju rynku pracy poprzez dzielenie się dobrymi praktykami z zakresu zatrudniania. 
  • Kształtujemy standardy rekrutacji i selekcji, a także dzielimy się wiedzą na zewnątrz firmy, m.in. przynależąc do Koalicji Na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji.  

Zobacz więcej: [ 1, 2 ]

Poziom kształcenia i edukacji
  • Promujemy i wspieramy szkolnictwo zawodowe, współpracujemy ze szkołami technicznymi poprzez fundowanie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów, przyjmowanie na praktyki zawodowe do naszych spółek, doposażenie pracowni badawczych oraz dzielenie się wiedzą i współpracę dydaktyczną z naszymi specjalistami w danych dziedzinach. W ubiegłym roku ściśle współpracowaliśmy z Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2, gdzie kształcą się przede wszystkim przyszli technicy technologii chemicznej oraz laboranci. Spółka LOTOS Serwis realizuje ścisłą współpracę Zespołem Szkół Łączności w Gdańsku, gdzie pracownicy prowadzą dla uczniów lekcje, a szkoła utworzyła profilową klasę związaną ze specyfiką pracy w LOTOS Serwis.
  • Jesteśmy partnerem programów nakierowanych na wyłanianie i wspieranie w rozwoju utalentowanej młodzieży, jak w programie Zdolni z LOTOSEM, który obejmuje trzy projekty realizowane równolegle w województwie pomorskim (Zdolni z Pomorza), w Jaśle (Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM) oraz od 2016 roku także w Czechowicach–Dziedzicach, gdzie zlokalizowanych jest kilka spółek Grupy Kapitałowej LOTOS (Zdolni z Czechowic–Dziedzic, miasta z zapałem).
  • Jesteśmy od kilku lat zaangażowani w program E(x)plory, który wyłania innowacyjne projekty interdyscyplinarne z zakresu medycyny, IT czy projektowania usług. Realizuje je młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich, a dla wyłonionych w finale konkursu najlepszych pomysłów czekają stypendia o wartości 10 000 zł, 8 000 zł i 5 000 zł.
  • Poprzez organizację wycieczek na terenie rafinerii w Gdańsku, pokazujemy młodym ludziom, którzy kształcą się kierunkowo lub też zainteresowani są procesami przerobu ropy naftowej, potencjalne przyszłe miejsce pracy. Nasi pracownicy biorą udział w konferencjach na uczelniach wyższych. Ponadto pracownicy społki LOTOS Lab systematycznie biorą udział w wydarzeniach plenerowych skierowanych do lokalnych społeczności i prezentują podczas spotkań ciekawe eksperymenty naukowe.

Zobacz więcej: [ 1 ]

Rozwój biznesu
  • Współpracujemy z lokalnymi dostawcami i zarządzającymi stacjami, prowadzimy dla nich szkolenia.
  • Współpracujemy z podmiotami ekonomii społecznej, które świadczą dla nas usługi podczas organizacji wydarzeń, a także dostarczają produkty reklamowe, które przekazujemy naszym klientom i partnerom jako upominki świąteczne.

Zobacz więcej: [ 1, 2 ]

Obszarem, w którym identyfikujemy szczególnie istotny wpływ naszej działalności na otoczenie, jest rozwój lokalnego rynku pracy.

Spółka LOTOS Petrobaltic zatrudnia ponad 380 pracowników, którzy w ponad 70% są mieszkańcami województwa pomorskiego. Ponadto w spółce funkcjonuje program bezpłatnych praktyk, z których korzystają głównie studenci kierunków związanych z podstawową działalnością LOTOS Petrobaltic, m.in. z wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, kierunków mechanicznych Politechniki Gdańskiej oraz wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zdobyte dzięki temu doświadczenia mogą być przydatne w późniejszej pracy zawodowej.

Zwiększając w 2015 roku liczbę stacji paliw, spółka LOTOS Paliwa przyczyniła się do wzrostu zatrudnienia. Na stacjach własnych, pracownicy są zatrudniani przez zarządzającego stacją, a na stacjach partnerskich przez partnera, który je prowadzi. Średnio na stacjach LOTOS kategorii premium zatrudnionych jest 11 osób, na stacjach ekonomicznych 8 osób. W 2015 roku na stacjach własnych nowe miejsce pracy znalazło 248 osób, a na koniec roku na wszystkich stacjach paliw zatrudnialiśmy 2844 pracowników. Dla pracowników stacji organizowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje.

W 2015 roku spółka LOTOS Kolej zatrudniła 139 nowych pracowników. Ponadto 20 osób odbyło praktyki w spółce, 6 wzięło udział w Programie Absolwent, zaś 2 w stażu wakacyjnym. Spośród tych osób 5 znalazło zatrudnienie w LOTOS Kolej.