Zarządzanie siecią stacji paliw - dobre praktyki

Nasze stacje bardziej eko

W 2015 roku na 28 stacjach paliw LOTOS prowadzonych przez naszych partnerów franczyzowych przeprowadziliśmy projekt Ekoakademia realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Człowiek– najlepsza inwestycja. Jego podstawowym celem było podniesienie kompetencji pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska. 

W wyniku zrealizowanych, w okresie od kwietnia do czerwca 2015 roku, przeglądów środowiskowych, każdy z uczestników otrzymał raport z audytu, w którym został przedstawiony zakres wymagań prawnych dla stacji paliw z zakresu ochrony środowiska wraz z oceną stopnia ich realizacji oraz rekomendacjami w zakresie konieczności podjęcia działań korygujących. 

Dodatkowo w czerwcu 2015 roku przeprowadzonych zostało 6 szkoleń obejmujących obowiązki w ochronie środowiska na stacji paliw, w których wzięło udział ponad 100 uczestników. Szkolenia zostały przeprowadzone podczas spotkań regionalnych stacji partnerskich LOTOS w Tarnowie, Tychach, Uniejowie, Opalenicy, Majdanie i Olsztynie.

Bezpieczne tankowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach paliw LOTOS to dla nas priorytet. Dbają o nie wyszkoleni pracownicy stosujący nowoczesne technologie i procedury. Szkolenia BHP, którym są regularnie poddawani mają na celu podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności w zakresie reagowania na sytuacje niebezpieczne, pożary i inne zagrożenia. 

Nowoczesne technologie stosowane na stacjach paliw LOTOS sprzyjają nie tylko bezpieczeństwu, ale również oszczędnościom. Dystrybutory zabezpiecza układ odsysania oparów wydostających się ze zbiornika paliwowego samochodu (tzw. małe wahadło). Dzięki tej technologii dbamy o środowisko nie dopuszczając do emisji węglowodorów, a jednocześnie odzyskujemy opary paliwa kierując je do podziemnego zbiornika.