W trosce o profesjonalizm i transparentność

W trosce o zachowanie najwyższych standardów etycznych, a także w celu aktywnego przeciwdziałania potencjalnym nadużyciom, Grupa Kapitałowa LOTOS przyjęła spójne podejście do zarządzania obszarem etyki i nadużyć, mające na celu prowadzenie biznesu z poszanowaniem ogólnoprzyjętych norm społecznych. Przyjęte przez Grupę Kapitałową LOTOS podejście opiera się na dwóch filarach, które stanowią:

  • Czynne funkcjonowanie  Programu etycznego w Grupie Kapitałowej LOTOS skierowanego i stosowanego w praktyce do pracowników i zewnętrznego otoczenia, stanowiącego  fundament  kultury organizacji i zarządzania.
  • Podniesienie bezpieczeństwa procesów biznesowych zachodzących w organizacji poprzez kompleksowe zarządzanie ryzykiem nadużyć w ramach systemu przeciwdziałaniu nadużyciom.
Schemat doskonalenia organizacji w Grupie Kapitałowej LOTOS