Różnorodność

Niemal co piąta osoba zatrudniona w Grupie Kapitałowej LOTOS to przedstawiciele kadry kierowniczej. Większość z nich to kadra niższego szczebla. Na stanowiskach menedżerskich, tak jak w łącznej strukturze zatrudnienia, dominują mężczyźni w wieku od 30 do 50 lat.

1.  Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodności  Odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2015 roku w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji [%]  Łącznie odsetek pracowników
w danej grupie w 2015 roku [%] 
Kobiety Mężczyźni
1. <30 lat 2,5 7,2 9,7
2. 30-50 lat 15,6 47,2 62,8
3. >50 lat 5,0 22,5 27,5
Ogółem % 23,1 76,9 100,0
Obcokrajowcy 0,0 0,3 0,3
2.  Pracownicy wg struktury zatrudnienia  Odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2015 roku w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji [%]  Łącznie odsetek pracowników
w danej grupie w 2015 roku [%] 
Kobiety Mężczyźni
1. kadra wyższego szczebla (zarząd+ dyrektorzy) 0,3 1,7 2,0
2. kadra niższego szczebla (wszystkie pozostałe stanowiska związane z kierowaniem ludźmi) 3,3 13,5 16,8
3. pozostali pracownicy 19,5 61,7 81,2
3.  Skład Rady Nadzorczej
wg kategorii wiekowej
i różnorodności 
Podział % w każdej z kategorii w 2015 roku Łącznie odsetek danej grupy
w Radzie Nadzorczej w 2015 roku [%] 
Kobiety Mężczyźni
1. <30 lat 0,0 0,0 0,0
2. 30-50 lat 42,9 42,9 85,8
3. >50 lat 0,0 14,2 14,2
Ogółem podział % 42,9 57,1 100,0 
Obcokrajowcy 0,0 0,0 0,0
4.  Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności  Podział % w każdej z kategorii w 2015 roku  Łącznie odsetek danej grupy
w Zarządzie w 2015 roku
Kobiety Mężczyźni
1. <30 lat 0,0 0,0 0,0
2. 30-50 lat 0,0 40,0 40,0
3. >50 lat 0,0 60,0 60,0
Ogółem podział % 0,0 100,0 100,0
Obcokrajowcy 0,0 0,0 0,0