Kontakt

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej Grupy LOTOS - www.lotos.pl

Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

Grupa LOTOS S.A.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

Pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością Spółki należy kierować do Grupy LOTOS na adres:
Patrycja Zbytniewska
Kierownik Zespołu ds. CSR

e-mail: csr@grupalotos.pl

Pytania związane z relacjami inwestorskimi Spółki należy kierować do Grupy LOTOS na adres:
Paweł Bujnowski
Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

e-mail: ir@grupalotos.pl

Pytania związane z relacjami Spółki z mediami należy kierować do Grupy LOTOS na adres:
Marcin Zachowicz
Dyrektor Biura Komunikacji, Rzecznik prasowy

e-mail: media@grupalotos.pl


Formularz kontaktowy