List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zdjęcie: Katarzyna Kozłowska_Chyła, Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Rok 2015 był trudnym czasem dla przemysłu naftowego na całym świecie. Najwięksi międzynarodowi gracze sektora ropy naftowej i gazu musieli podejmować decyzje prowadzące do zamrażania planowanych, a nawet anulowania realizowanych programów inwestycyjnych. Grupa LOTOS warunkach pokazała swoją sprawność organizacyjną.

Jednak ostre spadki cen surowca i marż produktów wpłynęły na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży. Przy ogromnym spadku cen ropy naftowej zmniejszenie kwoty ogólnej sprzedaży było oczywiste. 

Na koniec 2015 roku LOTOS miał 476 stacji paliw, oznacza to że w bilansie rocznym przybyło 35 obiektów. To był rok stabilnego rozwoju oraz rozpoczęcia działań optymalizacyjnych m.in. w zakresie efektywności sprzedaży. Z osiemnastoma Miejscami Obsługi Podróżnych koncern nadal pozostaje wiceliderem w segmencie stacji autostradowych. Rozwijała się również krajowa sprzedaż paliwa lotniczego. Spółka LOTOS–Air BP Polska jest obecna w pięciu polskich portach lotniczych. 

Na pozytywną ocenę zasłużyło dalsze podnoszenie efektywności pracy instalacji rafineryjnych w Gdańsku. Nowoczesne rozwiązania i stosowane technologie przerobu ropy naftowej zwiększały uzyski wysoko marżowych produktów. 

Systematyczne działania Grupy LOTOS w zakresie dywersyfikacji dostaw surowca, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania ropy naftowej pochodzącej z własnych złóż, umacniają polskie bezpieczeństwo w sektorze energii. 

Główne pokłady ropy i gazu, którymi dysponuje LOTOS, znajdują się pod dnem morskim Bałtyku i Morza Północnego, co znacznie zwiększa wyzwania organizacyjne i techniczne w ich wydobyciu W 2015 roku dzienne wydobycie osiągnęło niemal 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Taki wynik można uznać za ważne wydarzenie w skali gospodarki całego kraju. W połączeniu ze wznowieniem dostaw ropy naftowej z kierunku bliskowschodniego, to ważny krok w budowie nowej, bardziej niezależnej polityki energetycznej Polski.
 
Formuła funkcjonowania Grupy LOTOS jako „korporacyjnego obywatela” działa skutecznie. Dbanie o relacje z lokalną społecznością, wspieranie wartościowych wydarzeń kulturalnych i społecznych oraz sponsoring sportu tworzą właściwą atmosferę. 

Służy ona interesom polskiej gospodarki, tworząc odpowiedni system sprzężenia zwrotnego między społeczeństwem a biznesem. Dobrym przykładem jest współpraca Grupy LOTOS z polską reprezentacją narodową w piłce nożnej i jej świetny występ podczas finału EURO 2016. 

Jestem przekonana, że w 2016 roku Spółka będzie wprowadzać nowe, bardziej efektywne pomysły służące unowocześnianiu przedsiębiorstwa – a w dłuższej perspektywie – także całej polskiej gospodarki.

Z poważaniem,

podpis

Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.