Raport atestacyjny

W celu zapewnienia należytego poziomu przejrzystości oraz wiarygodności danych pozafinansowych powierzyliśmy dokonanie ich zewnętrznej weryfikacji przez niezależny organ atestacyjny.

Zintegrowany Raport Roczny 2015 jest piątym poddanym niezależnej weryfikacji w obszarze danych z zakresu CSR. Dane pozafinansowe, które zostaly zewnętrznie zweryfikowane, zostały w raporcie oznaczone znakiem znaczek weryfikacji.