Zasoby Grupy Kapitałowej LOTOS

Zasobni w ropę i gaz

Naszą przewagą konkurencyjną jest zróżnicowany portfel koncesji wydobywczych. Poszukiwanie, wydobycie i sprzedaż węglowodorów odbywa się ze złóż zlokalizowanych na terenie Polski (głównie ropa naftowa z niewielką ilością towarzyszącego gazu), Norwegii (gaz i kondensat, czyli lekka ropa naftowa ) oraz Litwy (ropa naftowa).

W Grupie Kapitałowej LOTOS za działalność w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym odpowiedzialna jest spółka LOTOS Petrobaltic i jej spółki zależne LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz AB LOTOS Geonafta.

Zestawienie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic na 31 grudnia 2015 roku
Klasyfikacja
 
Ropa naftowa
[mln ton]
Gaz ziemny
[mld m3]  
W przeliczeniu na
[mln boe*]
2P - zasoby pewne i prawdopodobne wg. klasyfikacji międzynarodowej SPE 2007 6,724 2,755 66,834

 * baryłek ekwiwalentu ropy naftowej

Zestawienie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego na 31 grudnia 2015 roku z podziałem na kraje
Wolumen Ropa naftowa Gaz ziemny Łącznie
[mln ton] [mln boe] [mln ton] [mln boe] [mln boe]
Polska 4,815 37,380 0,509 3,200 40,581
Norwegia 0,982 4,990 2,246 14,125 19,115
Litwa 0,927 7,138 n.m. 0 7,138
Zestawienie wielkości wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na 31 grudnia 2015 roku z podziałem na kraje:
Wielkość wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic w roku 2015
Ropa naftowa
[mln ton] 
Gaz ziemny
[mld m3
W przeliczeniu na
[mln boe]
Polska 0,162 0,018 1,374
Litwa 0,063 n.m. 0,486
Norwegia   0,316 0,981 2,484
Sumarycznie wydobycie w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic za rok 2015 0,541 0,999 4,344
Zestawienie wielkości wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na 31 grudnia 2014 roku z podziałem na kraje:
Wielkość wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic w roku 2014
Ropa naftowa
[mln ton] 
Gaz ziemny
[mld m3
W przeliczeniu na
[mln boe*]
Polska 0,160 0,018 1,352
Litwa 0,070 n.m. 0,537
Norwegia   0,075 0,221 1,957
Sumarycznie wydobycie w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic za rok 2014 0,305 0,239 3,846

Kryteria i metodologie wykorzystane do obliczeń: metoda objętościowa, bilans mas i Monte Carlo, audyty zasobowe prowadzone przez zewnętrznych audytorów.