Ochrona środowiska i ekologia

Nasze kompetencje w zakresie ekologii realizujemy zwłaszcza w obszarze ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Wynika to przede wszystkim z nadmorskiego położenia rafinerii Grupy LOTOS. Przykładamy także znaczną wagę do podnoszenia świadomości ekologicznej naszych pracowników.

Flagowym projektem w tym obszarze jest „Kierunek Bałtyk”. Partnerami tej inicjatywy są organizacje zajmujące się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska, czynną ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. Nasze wspólne działania dotyczą najbliższych okolic gdańskiej rafinerii, a więc cennych przyrodniczo terenów, znajdujących się w okolicy zakładów gatunków zwierząt, różnorodności biologicznej fauny i flory morskiej.

Kierunek Bałtyk

Od 2009 roku Spółka współpracuje z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu realizując program występujący do 2014 roku pod nazwą „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie” a od ubiegłego roku już jako „Kierunek Bałtyk”. Wspólnie pracujemy nad tym, aby zahamować proces wymierania najbardziej zagrożonych gatunków fauny morskiej żyjącej w Morzu Bałtyckim. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na morświnach zwanych bałtyckimi kuzynami delfina (jego aktualna liczba jest szacowana na około 100 sztuk). Współpraca, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, obejmuje również edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku.

„Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”

Od 2010 roku w partnerstwie ze Stacją Ornitologiczną MiIZ PAN, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej spółka realizuje program „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. Projekt zakłada kompleksowe działania na Wyspie Sobieszewskiej, szczególnie w Rezerwacie Mewia Łacha, w zakresie zachowania naturalnych walorów środowiskowych oraz edukacji ekologicznej w duchu poszanowania i poznania środowiska naturalnego. Efektem programu jest m.in. wybudowanie infrastruktury turystycznej, w tym stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Rezerwacie Mewia Łacha, pozwalającej zminimalizować zagrożenia dla zamieszkujących tam ptaków.

Grupa LOTOS zainicjowała akcję „Kup foce śledzia”. Wszyscy chętni mogą sfinansować posiłek dla jednej bądź kilku fok poprzez wpłacenie wybranej kwoty za pośrednictwem platformy „Kierunek Bałtyk”.