Jak pozyskujemy wykwalifikowaną kadrę?

W Grupie Kapitałowej LOTOS wierzymy, że warto inwestować w edukację. W ten sposób nie tylko wspieramy otoczenie, w którym działamy, ale także zwiększamy swoje szanse na pozyskanie zdolnej i chcącej rozwijać się wraz z naszą firmą kadry. 

W 2015 roku w ramach ujednolicania i podnoszenia standardów rekrutacyjnych w Grupie Kapitałowej LOTOS wdrożyliśmy: Standardy przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji w Grupie Kapitałowej LOTOS - Przewodnik dla Kadry Kierowniczej zlecającej proces doboru kadr oraz Standardy przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji w Grupie Kapitałowej LOTOS - Przewodnik dla osób odpowiedzialnych za koordynowanie procesu doboru kadr.

Rekrutacja gwarantowana certyfikatem

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, po audycie naszych praktyk, przyznało Grupie LOTOS  certyfikat „HR Najwyższej Jakości”, który potwierdza, że firma stosuje najwyższe standardy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Grupa LOTOS jest członkiem działającej od 2013 roku Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Wypracowany Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji jest wskazówką dla środowiska HR, jakimi zasadami warto kierować się w procesach rekrutacyjnych, w całej Grupie Kapitałowej LOTOS. Potwierdzeniem jego stosowania jest przyznany Grupie LOTOS certyfikat „Strefa Przyjaznej Rekrutacji”. Dzięki niemu jesteśmy postrzegani jako solidny i ceniony pracodawca propagujący zasady społecznej odpowiedzialności.

Edukacja – inwestycja, która się opłaca

Angażujemy się w promocję kształcenia, w szczególności technicznego, wspierając szkolnictwo zawodowe, w tym aktywnie uczestnicząc w Gdańskim Tygodniu Zawodowców. Za szczególne osiągnięcia w promowaniu i wspieraniu szkolnictwa zawodowego oraz za efektywną współpracę w procesie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy, Grupa LOTOS otrzymała nagrodę Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej, a LOTOS Serwis wyróżnienie. Stwarzamy możliwość odbycia praktyk i staży oraz w miarę możliwości udostępniamy dane pomocne przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich.

Pracownicy Grupy LOTOS dzielą się wiedzą z uczniami, studentami i nauczycielami poprzez prowadzenie zajęć i warsztatów (np. działania LOTOS Serwis w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku czy LOTOS Kolej w Technikum nr 3 w Zespole Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli). Powołaliśmy studenckiego Ambasadora LOTOS, który zapewnia studentom informacje naukowe i branżowe oraz kontakt z pracodawcą poprzez aktywność w ramach profilu Wystartuj z LOTOSEM na Facebooku.

234

praktyk i staży zorganizowała Grupa LOTOS w 2015 roku

Ze względu na profil działalności, rozwijamy współpracę przede wszystkim z uczelniami technicznymi, m.in. z Politechniką Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a także Akademią Ekonomiczną w Krakowie oraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Nawiązaliśmy relacje z największą światową organizacją studencką AIESEC oraz międzynarodową organizacją BEST zrzeszającą studentów uczelni technicznych. W ramach tej współpracy organizowaliśmy spotkania praktyków ze studentami przekazując wiedzę praktyczną związaną z obszarem ich kształcenia, promowaliśmy miejsca pracy i praktyki w LOTOSIE.

Współpracujemy również z organizacjami branżowymi, dzieląc się wiedzą i edukując z zakresu standardów HR, np. poprzez współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami (organizacja i prowadzenie spotkania HR Executive Meeting w LOTOSIE poświęconego współpracy z uczelniami i szkołami).

Co jeszcze zrobiliśmy w 2015 roku?
  • Po raz 13. przystąpiliśmy do projektu „Wakacyjny Staż” inicjowanego przez Prezydenta Miasta Gdańska, wspierającego studentów i absolwentów w zdobyciu nowych umiejętności i odnalezieniu się na rynku pracy. W 2015 roku Grupa LOTOS, LOTOS Kolej i LOTOS Petrobaltic ufundowały 16 miejsc stażowych.
  • Zostaliśmy jednym z fundatorów staży w ramach organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa Konkursu „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla Nas” i zaoferowaliśmy studentom 5 miejsc stażowych w naszej firmie. Staże miały służyć przede wszystkim zdobyciu doświadczenia oraz wykorzystaniu wiedzy i umiejętności Laureatów Konkursu w praktyce. 
  • Byliśmy partnerem Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w ramach programu stażowego „Go4Poland. Wybierz Polskę”.
  • Zorganizowaliśmy spotkania naszych specjalistów ze studentami, m.in. Koła Naukowego Psychologii Organizacji i Zarządzania Brevi Manu, Naukowego Koła Chemików Politechniki Gdańskiej, Koła Naukowego Euroinicjatywa oraz Koła Naukowego Elektryków Politechniki Gdańskiej. Spółka LOTOS Serwis objęła patronatem klasę o profilu automatyka przemysłowa w gdańskim Zespole Szkół Łączności. Wykłady prowadzą tam m.in. kierownicy Wydziału Utrzymania Ruchu Automatyki oraz Wydziału Remontów.
  • Kontynuowaliśmy porozumienie o współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Porozumienia w tej formule odnawiamy w cyklach trzyletnich począwszy od 2009 roku. Dotychczas praktyki w naszej firmie odbyło 58 uczniów, a ponad 30 najzdolniejszych otrzymało stypendia naukowe.
LOTOS dla najmłodszych

Po raz trzeci zostaliśmy mecenasem Programu E(x)plory, który wspiera rozwój projektów młodych naukowych talentów. Finaliści edycji z roku 2015 reprezentują Polskę na międzynarodowych konkursach naukowych w USA, Holandii, Rumunii i Francji. Kontynuowaliśmy program „Zdolni z LOTOSEM”. W jego skład wchodziły program „Zdolni z Pomorza” realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz projekt „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM” prowadzony z miastem Jasło.

Więcej na temat „Zdolni z LOTOSEM”