Dobre wyniki operacyjne

Konsekwentnie realizowana przez Grupę Kapitałową LOTOS w 2015 roku strategia zmierzająca do maksymalizacji marży zintegrowanej zaowocowała wzrostem potencjału produkcyjnego i lepszą efektywnością operacyjną, co przyczynia się do osiągnięcia dobrych wyników na poziomie operacyjnym

Wdrożona przez nas strategia maksymalizacji marży w 2015 roku miała odzwierciedlenie w dobrych wynikach na poziomie operacyjnym. W latach 2012–2015 wartość zysku oczyszczonego EBITDA LIFO wynosiła średnio 1,67 mld zł, natomiast w 2015 roku była na poziomie 2,16 mld zł. To najwyższy poziom w historii naszej firmy. Osiągnięcie dobrych wyników operacyjnych było możliwe, mimo że przychody ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym w 2015 roku były o 20% niższe niż w 2014 roku i wyniosły 22 709 mln zł oraz w związku ze zniżką notowań produktów naftowych na światowych rynkach. Wynik netto w 2015 roku wyniósł -263,3 mln zł. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej osiągnęły stabilny poziom 1 408 mln zł. Wynik netto w 2015 roku wyniósł -263,3 mln zł. Spółka zwiększyła w 2015 roku przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej oraz poprawiła swoją zdolność do obsługi zadłużenia (zmniejszenie wskaźnika zadłużenia netto do oczyszczonego EBITDA LIFO).