Nasze paliwowe dziedzictwo – zarys historii Grupy Kapitałowej LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS jest firmą o wieloletniej historii, co przekłada się na duże doświadczenie i wiarygodność firmy jako uczestnika rynku paliwowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Od roku 1975 rozwijaliśmy się zarówno organicznie, rozszerzając zakres produkcji i usług, jak również poprzez przejęcia w kraju i za granicą, zwiększając nasz potencjał wydobywczy i przetwórczy.

W 2015 roku minęło 40 lat, od kiedy rafineria w Gdańsku przyjęła pierwszą partię ropy naftowej do swoich zbiorników rafineryjnych, która umożliwiła rozruch bloku paliwowego. Decyzja o budowie rafinerii zapadła w maju 1971 roku, w 1972 roku powołano przedsiębiorstwo Rafineria Nafty „Gdańsk” w budowie. W ciągu czterech lat na powierzchni 220 ha wybudowany został nowoczesny zakład, zaprojektowany do przerobu 3 mln ton ropy rocznie (dziś moce rozbudowanej rafinerii są ponad trzy razy większe), który miał dostarczać paliwa i oleje dla polskiej gospodarki.

W 1976 roku nazwa rafinerii została zmieniona na Gdańskie Zakłady Rafineryjne, nastąpił początek produkcji benzyn motorowych, a rok później ruszyła produkcja olejów silnikowych, do dziś flagowego produktu Grupy LOTOS. W 1980 roku rozpoczęło się wytwarzanie, produkowanych do tej pory, asfaltów przemysłowych oraz paliwa lotniczego. Dekadę później w Gdańsku zmieniono nazwę produkowanego od 1976 roku oleju mineralnego na LOTOS. Gdańskie Zakłady Rafineryjne stały się spółką akcyjną o nazwie Rafineria Gdańska S.A. w 1991 roku.

Do zmiany nazwy na obecną Grupę LOTOS S.A. doszło w 2003 roku, dwa lata przed debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka pozyskała z oferty ponad miliard złotych, który przeznaczyła m.in. na realizację Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego (Programu 10+) oraz zakup akcji pakietów większościowych spółek tzw. rafinerii południowych oraz Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „PETROBALTIC” S.A.

W ostatnim dziesięcioleciu jednym z kluczowych wydarzeń, które wpłynęło na dynamiczny rozwój Grupy LOTOS i poprawę jej konkurencyjności był wspomniany Program 10+ realizowany w latach 2007–2010. Projekt warty 5,6 mld zł był jedną z największych inwestycji w polskiej gospodarce w latach 2000–2010. Dzięki Programowi 10+ Grupa LOTOS m.in. zwiększyła swój potencjał przerobu ropy naftowej z 6 do 10,5 mln ton rocznie. Dzięki zastosowanym technologiom poprawiła się zarówno jakość paliw, jak również wskaźniki oddziaływania na środowisko.

W ramach działań związanych ze zwiększeniem potencjału produkcyjnego, Grupa Kapitałowa LOTOS dokonała przejęć poza granicami Polski. W 2011 roku dokonała akwizycji spółki LOTOS Geonafta będącej liderem wydobycia ropy na Litwie ze złóż lądowych. W 2013 roku w wyniku akwizycji pakietu Heimdal Grupa LOTOS, poprzez LOTOS Norge, uzyskała udział w czternastu koncesjach poszukiwawczo–wydobywczych oraz bezpośredni dostęp do jednego z kluczowych hubów gazowych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jest on jednocześnie jednym ze strategicznych obszarów eksportu gazu ziemnego z Norwegii do Europy Zachodniej i Wielkiej Brytanii. Eksport za pośrednictwem platformy Heimdal odpowiada za 15–20% eksportu gazu ziemnego z Norwegii.