Model budowy wartości

Sześć kapitałów, jeden model

Nasze odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu wyraża się nie tylko w sposobie podejmowania codziennych wyzwań, przed którymi staje nasza organizacja, ale również przez to, jak komunikujemy nasze dokonania oraz zamierzenia. Wychodząc naprzeciw zmianom w procesie raportowania definiowanym na poziomie Unii Europejskiej, już w 2015 roku udoskonaliliśmy sposób tworzenia naszych raportów. Określamy obszary kluczowe dla naszej firmy i jej interesariuszy oraz przedstawiamy zintegrowane podejście do generowania wartości dla naszych interesariuszy. Efektem podjętego przez nas wysiłku jest także opracowanie modelu budowania wartości Grupy Kapitałowej LOTOS i towarzyszącego mu sposobu prowadzenia biznesu. 

W modelu uwzględniliśmy wartości kluczowe dla naszej firmy oraz jej interesariuszy, a także czynniki ich tworzenia. Określiliśmy także powiązane z nimi wskaźniki finansowe i pozafinansowe, które są wyznacznikami stopnia osiąganych celów długoterminowych w poszczególnych segmentach naszego biznesu. 

Kapitały, które posłużyły nam do zdefiniowania modelu budowania wartości Grupy Kapitałowej LOTOS zostały wytypowane przy uwzględnieniu wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Raportowania Zintegrowanego (IIRC). Są to:

  • Kapitał finansowy
  • Kapitał produkcyjny
  • Kapitał intelektualny
  • Kapitał ludzki
  • Kapitał społeczny
  • Kapitał naturalny 
Korzyści odnotowywane na skutek przyjęcia modelu budowy wartości Grupy Kapitałowej LOTOS:

Zdobywamy pełniejszą wiedzę o tym, jak efektywnie wykorzystywać kapitały i relacje między nimi, aby tworzyć wartość dla naszej firmy i jej interesariuszy. Efekt ten osiągamy poprzez lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy działaniami skoncentrowanymi na zrównoważonym rozwoju Grupy Kapitałowej LOTOS a aktywnościami skierowanymi na generowanie wartości w strefach wyższych przychodów czy marży operacyjnej, osiąganie większej wydajności majątku przedsiębiorstwa czy spełnianie oczekiwań naszych właścicieli oraz pozostałych interesariuszy.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Zobacz nasz interaktywny model budowy wartości