Nasze produkty są doceniane na rynku

O tym, że nasze produkty są cenione na rynku, świadczy rosnąca sprzedaż oraz silna pozycja rynkowa Grupy LOTOS. W 2015 roku mieliśmy 31,2% udziałów w krajowym rynku paliw. To oznacza, że o 1,2 pkt. proc. przekroczyliśmy cel, który wyznaczyliśmy sobie w strategii na rok 2015. Do ponad 10% zwiększyliśmy także nasze udziały w rynku detalicznym paliw w Polsce, realizując tym samym założenia naszej strategii na lata 2011–2015. *

* Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)Grupa LOTOS jest liderem krajowego rynku olejów smarowych.

Zajmujemy również czołową pozycję na krajowym rynku asfaltów drogowych.

Co planujemy w zakresie działalności rynkowej?

Segment detaliczny:

  • systematyczne zwiększanie udziałów w rynku detalicznym paliw w Polsce,
  • umacnianie wizerunku nowoczesnej i rozwijającej się sieci stacji paliw LOTOS.

Segment hurtowy:

  • rozwój sprzedaży paliwa lotniczego w Polsce, 
  • wzrost aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej i Północnej.

Produkty pozapaliwowe:

  • utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku olejów smarowych, 
  • wzrost udziału serwisu olejowego w sprzedaży, 
  • utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku asfaltów modyfikowanych, 
  • silna pozycja na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.