Wyrównywanie różnic społecznych

Wśród obszarów w których realizujemy projekty społeczne znajduje się wyrównywanie społecznych szans z nakierowaniem na edukację dzieci i młodzieży. O wyborze projektów decyduje ich skuteczność i adekwatność do potrzeb i rzeczywistych problemów. Ich rozeznanie zawdzięczamy bliskości i dobrym relacjom z lokalnymi społecznościami oraz partnerami społecznymi w otoczeniu naszych zakładów.

Nasze flagowe projekty

Angażujemy naszych klientów w "Pomaganie przez tankowanie"

W listopadzie 2015 roku spółka LOTOS Paliwa zainicjowała pierwszą w swojej historii, a także w branży paliwowej kampanię pro-sprzedażową, łączącą w sobie elementy kampanii charytatywnej oraz wizerunkowej pod nazwą „Pomaganie przez tankowanie”. Projekt zrealizowany  wspólnie z Grupą LOTOS oraz Fundacją LOTOS był pierwszą akcją z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie w branży paliwowej zorganizowaną na tak dużą skalę. Głównym elementem kampanii było zachęcenie kierowców do tankowania na stacjach LOTOS oraz LOTOS Optima, gdyż każdy litr zatankowanego paliwa oznaczał pomoc w zebraniu środków na Fundację LOTOS.

Współpracując przy kampanii udowodniliśmy, iż działania biznesowe można skutecznie połączyć z działaniami marketingowymi i społecznymi, pomagając tym najbardziej potrzebującym. To przełomowe wydarzenie było nowym etapem w realizowanej przez Grupę Kapitałową LOTOS długofalowej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Cel, który sobie postawiliśmy

Obok celu sprzedażowego, pragnęliśmy realnie wesprzeć realizację pasji i marzeń podopiecznych partnerów społecznych, z którymi długofalowo współpracuje Fundacja LOTOS.

Komu pomogliśmy?
 • Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
  Zebrane środki w kwocie 218 388 zł wsparły wyjazd 20 podopiecznych na ferie zimowe oraz remonty pięciu tzw. mieszkań wspieranych, w których zamieszkają usamodzielniający się wychowankowie Domów dla Dzieci. 
 • Inicjatywa „Osiedle Sitowie” prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
  Dzięki 100 tys. zł udało się spełnić marzenia 14 podopiecznych projektu „Osiedle Sitowie”  Zakupiliśmy zabawki, rowery, komputery oraz bony do zrealizowania w sklepach odzieżowych i księgarniach. Zebrane pieniądze pozwoliły także na m.in. na sfinansowanie kursów na prawo jazdy nauki walki judo i zajęcia taneczne starszych wychowanków. Wsparliśmy ponadto doposażenie mieszkań zamieszkiwanych przez podopiecznych projektu „Osiedle Sitowie”.
Jak zebraliśmy pieniądze?

W dniach od 16 listopada - 5 grudnia 2015 roku zakup każdego litra paliwa ON Dynamic oraz PB98 Dynamic na stacjach LOTOS oraz LOTOS Optima wzbogacał konto Fundacji LOTOS o 1 grosz.  Zatankowanie litra ON, PB95, PB98 oraz LPG powiększało stan konta o 0,5 grosza. Ambasadorem akcji został kierowca rajdowy Robert Kubica. Dodatkowo akcji swojego wsparcia udzielili inni znani sportowcy zachęcając do pomagania poprzez tankowanie (m.in. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Kajetan Kajetanowicz, Sebastian Mila, Piotr Gacek, Mateusz Mika, Robert Lewandowski). Całość akcji została wsparta kampanią radiową, telewizyjną oraz szeregiem materiałów wsparcia sprzedaży BTL na stacjach LOTOS. To, co wyróżniało tę kampanię spośród innych, to fakt wykorzystania niestandardowych nośników komunikacji na wszystkich stacjach paliw LOTOS oraz LOTOS Optima - liczników informujących o tym, ile aktualnie udało się zebrać pieniędzy.

Co jeszcze zrobiliśmy?

Drugim etapem kampanii była rozpoczęta 7 grudnia 2015 roku loteria pod nazwą „Wygrywanie przez tankowanie”. W ten sposób LOTOS Paliwa chciała podziękować aktywnym klientom za to, że przyczyniali się do zwiększenia puli środków przeznaczonych na realizację dziecięcych marzeń. W specjalnie przygotowanej loterii, na antenie radia RMF FM co godzinę odbywało się losowanie, w którym do wygrania było 500 zł.

Efekt biznesowy

Kampania „Pomaganie/Wygrywanie przez tankowanie”, obok zrealizowania społecznie cennych inicjatyw naszych partnerów społecznych była znakomitym sukcesem sprzedażowym. W trakcie jej trwania zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży paliw względem poprzedniego roku.

Więcej na temat kampanii „Pomaganie przez tankowanie”: (1, 2)

Z troską o utalentowanych

„Zdolni z LOTOSEM” to program, w którym wspieramy rozwój i edukację dzieci i młodzieży w regionach, gdzie działają spółki Grupy Kapitałowej LOTOS. Jest on naszą odpowiedzią na potrzebę większego wsparcia uczniów uzdolnionych w systemie polskiej edukacji. W województwie pomorskim realizujemy projekt pod nazwą „Zdolni z Pomorza” z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a w powiecie jasielskim „Jasielską Liga Naukowa z LOTOSEM” z miastem Jasło. Program skierowany jest zarówno do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, jak i przedszkoli.

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach „Jasielskiej Ligii Naukowej z LOTOSEM” zorganizowanych zostało 131 zespołów ligowych. Udział w nich wzięło udział ponad 500 uczniów i 60 nauczycieli. W ramach programu „Zdolni z Pomorzem” odbyły się zajęcia doskonaląco-rozwojowe dla 1 332 uczniów z województwa pomorskiego. W 2016 roku do „Zdolni z LOTOSEM” włączony został kolejny projekt skierowany do uczniów utalentowanych, tym razem z regionu Czechowic – Dziedzic, trzeciej lokalizacji, kluczowej z punktu widzenia współpracy ze społecznościami lokalnymi Grupy Kapitałowej LOTOS. „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”. Celem inicjatywy jest wzmocnienie systemowych działań na rzecz opieki nad uczniem zdolnym w szkołach podstawowych i gimnazjach a w szczególności ich identyfikacja, wsparcie działań środowisk nauczycielskich, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja wykorzystania metody projektowej w edukacji. W ramach programu 92 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów będzie realizować pod opieką 18 nauczycieli projekty naukowe i badawcze, które zostaną poddane specjalistycznej ocenie i nagrodzone przez Burmistrza Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Grupę LOTOS. Bezpośrednią opiekę partnerską nad programem sprawować będzie spółka LOTOS Terminale. Więcej o programie:

Więcej o programie "Zdolni z Pomorza"

Więcej o programie „Zdolni z LOTOSEM”

E(x)plory

Fundacja Zaawansowanych Technologii od pięciu lat z powodzeniem realizuje Program E(x)plory, będący unikalną inicjatywą kreującą i promującą kulturę naukową oraz innowacje w Polsce i na świecie. Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów oraz rozwijanie dobrych praktyk firm, organizacji i instytucji w obszarze innowacji i nowych technologii, poszerzanie współpracy z młodymi talentami oraz budowanie i wzmacnianie naukowej ciekawości wśród lokalnej społeczności.

Program składa się z kilku modułów, które tworzą program E(x)plory. Należą do nich:

 • Konkurs naukowy E(X)plory – roczny zasięg to ok. 2 mln uczniów. W efekcie każdego roku pozyskiwanych jest do konkursu ok. 150-200 zgłoszeń. Konkurs składa się z etapów: regionalnych oraz finałowego, krajowego, który jest zwieńczeniem programu. W ocenie projektów konkursowych bierze udział ponad 50 jurorów (pracowników naukowych i menadżerów), reprezentujących najbardziej prestiżowe uczelnie i instytucje naukowe oraz innowacyjne firmy z całej Polski.
 • Regionalne Festiwale Naukowe – każdego roku bierze w nich udział ponad 2 tys. uczestników, głównie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie festiwali odbywają się otwarte warsztaty i pokazy dla dzieci i młodzieży.
 • Wydarzenie finałowe – Gdynia E(x)plory Week – wielkie święto nauki i innowacji dla ponad 3 tys. uczniów. Podczas wydarzenia finałowego odbywa się Krajowy Finał Konkursu Naukowego oraz Kongres E(x)plory i Innowacje dla przedstawicieli biznesu i nauki.
 • Wyjazdy laureatów na konkursy międzynarodowe – np. Intel ISEF w USA, INESPO w Holandii. W 2015 roku zostało w ramach programu wysłanych na konkursy 11 laureatów.
 • Program stażowy dla młodzieży: Fundacja organizuje staże na prestiżowych uczelniach w Polsce, w których w 2015 roku wzięło udział 18 uczniów.

Więcej o E(x)plory

Dobry Sąsiad

To ogólna nazwa dla wielu działań, czasem bardzo punktowych i rozproszonych, ale połączonych jedną zasadniczą cechą: są skierowane do społeczności zamieszkujących najbliższe sąsiedztwo Grupy LOTOS. Większość aktywności oscyluje wokół kierunków zdefiniowanych w naszej strategii, a więc wyrównywanie szans społecznych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ekologia i ochrona środowiska.

W ramach programu:

 • wspieramy festyny rodzinne, imprezy sportowe, kolonie letnie itp.,
 • wspieramy działania edukacyjne w zakresie ekologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • informujemy mieszkańców w kierunku zrozumienia specyfiki zakładu i przekonania, że rafineria Grupy LOTOS, to zakład posiadający najnowocześniejsze zabezpieczenia ekologiczne,
 • wspieramy organizacje oraz instytucje pożytku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem tych które działają na rzecz dobra dzieci i młodzieży,
 • organizujemy Dzień Dziecka oraz Mikołajki dla dzieci z najbliższego otoczenia,
 • wspieramy przedsięwzięcia społeczne, inwestycje rzeczowe, bądź remontowe instytucji oświatowych.

Dzień Dziecka w LOTOS Kolej

W 2015 roku odbył się Dzień Techniki Kolejowej z okazji Dnia Dziecka współorganizowany przez Grupę LOTOS oraz spółkę LOTOS Kolej. W ubiegłych latach spółka LOTOS Kolej organizowała Dni Techniki Kolejowej we współpracy z SKM Trójmiasto, a także z PKP Energetyka, PKP InterCity, które skupiało pasjonatów kolei, pracowników spółki oraz społeczność lokalną.

Niezależnie Grupa LOTOS organizowała wydarzenie z okazji Dnia Dziecka, w ramach działań społecznych dla mieszkańców wybranej dzielnicy znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie, zgodnie z założeniami programu „Dobry Sąsiad”. Po przeanalizowaniu, zarówno LOTOS Kolej jak i Grupa LOTOS uznały, iż możliwe jest zorganizowanie jednego wydarzenia przeznaczonego dla wszystkich adresatów obu wydarzeń. Wydarzenie skupiło ponad 3 tys. osób: pracowników z rodzinami całej Grupy Kapitałowej, dzieci z okolicznych dzielnic: Olszynki, Rudnik, Przejazdowa, dzieci ze szkoły oraz przedszkola LEONARDO oraz dzieci z parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku.

Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie Grupy LOTOS jako firmy odpowiedzialnej społecznie zgodnie z przyjętą strategią CSR, LOTOS Kolej przyjaznej środowisku naturalnemu, przestrzegającej najwyższych standardów - nowoczesne lokomotywy, hermetyczne czyszczenie cystern kolejowych, spółka dbająca o ochronę środowiska.

Założeniem tematycznym było przedstawienie dzieciom codziennej pracy nowoczesnej spółki, jaką jest LOTOS Kolej w przystępny i atrakcyjny sposób, pokazanie miejsc na co dzień niedostępnych takich jak: Centrum Zarządzania Przewozami, Nastawnia, Lokomotywownia, Instalacja Czyszczeń Cystern Kolejowych. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji m.in.: przejażdżki drezynami, lokomotywami, konkursy na scenie. Nie zabrakło zabaw związanych z obszarami wspieranymi przez Grupę LOTOS tj.: mecze piłki nożnej na profesjonalnym boisku oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Korzystając z okazji zapytaliśmy uczestników jak oceniają wydarzenie. 91% ankietowanych było bardzo zadowolonych z organizacji i dostępnych atrakcji, 70 % respondentów potrafiła spontanicznie wymienić kilka obszarów i nazwy programów społecznych, które realizuje Grupa LOTOS: Mistrzowie w pasach, Kierunek Bałtyk czy fundowanie stypendiów dla uczniów.

Dobry klimat do współpracy

Grupa LOTOS współpracuje z Fundacją Inicjowania Rozwoju UP „Foundation” przy flagowym programie z zakresu współpracy międzysektorowej Forum Inicjowania Rozwoju  (FIR). Misją organizacji, która powstała z inicjatywy ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu, jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej. Od 2014 roku Grupa LOTOS jest także partnerem generalnym Funduszu Grantowego FIR, w ramach którego o wsparcie mogą ubiegać się partnerstwa łączące sektory: publiczny, prywatny oraz pozarządowy. Na granty w roku 2015 wydano 240 tys. zł przyznane 9 projektom międzysektorowym z zakresu przedsiębiorczości społecznej, aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, propagowanie zasad prosportowych i kultury zdrowego odżywiania. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 25 tys. zł. Kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli świata biznesu, samorządu oraz organizacji pozarządowych wyłoniła w I edycji konkursu 5 inicjatyw, oraz 4 w II turze konkursu.

Więcej na temat FIR

Odpowiedzialni wygrywają granty

W 2015 roku Grupa LOTOS wyłoniła laureatów drugiej edycji konkursu grantowego „Odpowiedzialnie z LOTOSEM”; skierowanego do organizacji studenckich zrzeszonych w sieci ENACTUS Poland. Jego celem  było wsparcie ciekawych projektów wpisujących się w założenia strategii CSR Grupy LOTOS z zakresu obszaru społecznego, ekologicznego lub bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Druga edycja objęła koła i organizacje studenckie zarejestrowane w Polsce, a obszary jakich dotyczyły projekty nie musiały ograniczać się do regionów, w których Grupa LOTOS realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Grant dla zwycięzców to 10 tys. zł. 

Więcej o programie „Odpowiedzialnie z LOTOSEM”

Więcej informacji o sieci ENACTUS

Udział strażaków z Grupy LOTOS Straż w akcjach ratowniczych na terenie Gdańska

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza LOTOS Straż uczestniczy na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych poza terenem rafinerii Grupy LOTOS – w 2015 r. strażacy uczestniczyli w akcji ratowniczej w Gdańsku Śródmieściu polegającej na zdejmowaniu z dźwigu rannego operatora, a także brali udział w działaniach ratowniczych po wypadku dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej S7 przy wjeździe do Grupy LOTOS.

Ponadto, Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza LOTOS Straż angażuje się w propagowanie ochrony przeciwpożarowej wśród społeczności lokalnej podczas festynu Żuławski Tulipan w Pruszczu Gdańskim oraz rokrocznie strażacy-płetwonurkowie biorą udział w sprzątaniu Bałtyku.

Więcej o pozostałych działaniach podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych