Sytuacja na krajowym rynku paliw w 2015 roku

Popyt na paliwa na rynku krajowym jest pochodną sytuacji gospodarczej kraju i regionu. W 2015 roku PKB Polski zwiększył się o 3,6%, czyli o 0,2 pkt. proc. powyżej oczekiwań rządu. Według Głównego Urzędu Statystycznego głównym czynnikiem wzrostu była konsumpcja krajowa oraz eksport. Korzystny wpływ na PKB miała także dobra koniunktura w przemyśle i budownictwie. Stopa bezrobocia na koniec roku kształtowała się na poziomie 9,8%. Odzwierciedleniem wskaźników gospodarczych są dane o konsumpcji paliw, które w każdej grupie produktowej odnotowały wzrosty w raportowanym przez nas okresie:

  • olej napędowy: konsumpcja oleju napędowego w Polsce wyniosła 12,5 mln ton i była o 8,4% wyższa niż rok wcześniej. Pomimo wzrostu – ilościowo poziom konsumpcji zarejestrowany w 2015 roku był o 800 tys. ton niższy niż miało to miejsce w roku 2011. Analitycy rynkowi oceniają, że przyczyną trwającego do 2014 roku trendu spadkowego była w dużym stopniu rosnąca szara strefa, która wykorzystała koniunkturę oraz wysokie ceny detaliczne do dynamicznego rozwoju.
  • benzyny: po raz pierwszy od 6 lat segment ten wrócił na ścieżkę wzrostu. Zapotrzebowanie na benzynę w 2015 roku zwiększyło się o 4,3%, do poziomu 3,8 mln ton. Przyczyną tego stanu rzeczy była dobra koniunktura gospodarcza, spadek bezrobocia i cen paliw na stacjach. 
  • LPG: nastąpił wzrost sprzedaży o 2% do poziomu 2 351 tys. ton. Rynek LPG w Polsce można zdefiniować jako dojrzały – poziom konsumpcji w ostatnich pięciu latach wahał się w okolicach 2,2–2,3 mln ton.
  • paliwo lotnicze: zapotrzebowanie na nie wzrosło o 3,4%. Rosnąca liczba połączeń lotniczych, ekspansja nowych linii oraz ciągły wzrost liczby pasażerów powodują, że rynek paliwa lotniczego jest bardzo perspektywiczny i powinien rosnąć również w kolejnych latach.

Do 2020 roku może zwiększyć się globalny popyt na:

  • paliwo lotnicze JET o 11%,
  • LPG o 9%,
  • olej napędowy o 9%,
  • benzynę o 5%.

W najbliższych latach możliwy jest nieznaczny spadek zużycia lekkiego oleju opałowego o 1%.