Logistyka kolejowa

Istotnym elementem bezpieczeństwa produkcyjnego Grupy Kapitałowej LOTOS jest ekspedycja produktów transportem kolejowym z rafinerii w Gdańsku. O kompleksową realizację logistyki kolejowej dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS dba wyspecjalizowana w tym obszarze spółka LOTOS Kolej. W jej strategię wpisane jest rozwijanie współpracy zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i zagranicznych. 

W 2015 roku LOTOS Kolej realizowała następujące usługi kolejowe:

  • przewóz kolejowy przedmiotów i towarów na terenie całego kraju,
  • przewozy towarowe na terenie Niemiec (od listopada 2015 roku),
  • przewozy całopociągowe, jak również przewozy pojedynczych wagonów,
  • utrzymanie taboru kolejowego,
  • ekologiczne czyszczenie cystern kolejowych,
  • ekspedycja towarów transportem kolejowym poza granicami kraju – usługi spedycyjne,
  • zarządzanie bocznicami kolejowymi Grupy Kapitałowej LOTOS wraz z utrzymaniem infrastruktury kolejowej.

W stosunku do roku 2014 LOTOS Kolej zwiększyła ilość przewożonych towarów o 2 mln ton, z 10,6 mln ton do 12,6 mln ton. W głównej mierze wzrost przewozów odnotowano dla klientów spoza Grupy Kapitałowej LOTOS, który wyniósł powyżej 1,8 mln ton –  z 5,6 mln ton do 7,4 mln ton. Natomiast ilość przewożonych towarów dla Grupy Kapitałowej LOTOS zwiększyła z 5,0 mln ton do 5,2 mln ton.

ponad

12,6 mln ton

towarów przewiozła spółka LOTOS Kolej w 2015 roku

W 2015 roku LOTOS Kolej zwiększyła udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych z 8,87% do 9,92% i tym samym utrzymała pozycję wicelidera. W segmencie przewozów intermodalnych (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) spółka odnotowała wzrost udziałów z 19,17% do 23,17%.*

* Wg danych Urząd Transportu Kolejowego za rok 2014 i 2015 – wg pracy przewozowej.

W 2015 roku LOTOS Kolej rozpoczęła działalność przewozową w Niemczech. Rynek niemiecki jest największym rynkiem transportowym w całej Unii Europejskiej, z wysokim udziałem transportu kolejowego (powyżej 20%). Jest to również rynek o największym potencjale ze względu na wielkość gospodarki oraz jej stabilność ekonomiczną. Do tej pory Spółka realizowała przewozy na terytorium RFN tylko w ruchu granicznym tj. do pierwszej stacji niemieckiej, gdzie skład był przekazywany podwykonawcy. Od 2015 roku Spółka może świadczyć samodzielne przewozy na terenie Niemiec co pozwala konkurować z innymi przewoźnikami świadczącymi międzynarodowe przewozy kolejowe oraz umacniać relacje z dotychczasowymi klientami, którzy poszukują szybkich połączeń transportowych pomiędzy Polską a Niemcami.

Konsekwentnie z roku na rok LOTOS Kolej realizuje coraz więcej usług dla klientów zewnętrznych poza Grupą Kapitałową LOTOS, w 2015 roku przewozy klientów zewnętrznych przewyższyły ilości z Grupy Kapitałowej LOTOS.