Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Wysoki poziom zagrożeń w ruchu drogowym jest poważnym problemem społecznym nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Świadomi istoty wynikających z tego faktu konsekwencji, od ponad dekady realizujemy własne programy społeczno-edukacyjne oraz wspieramy liczne inicjatywy w zakresie propagowania bezpieczeństwa na polskich drogach.

Mistrzowie w pasach

W 2015 roku na terenie całego kraju Grupa LOTOS z Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowała drugą edycję programu „LOTOS – Mistrzowie w pasach”. Ambasadorem cyklu akcji jest kierowca rajdowy LOTOS Rally Team, który w 2015 zdobył tytuł Mistrza Europy w rajdach samochodowych. Program ma na celu działania prewencyjne i edukacyjne w zakresie poprawnego, bezpiecznego zapinania pasów oraz doboru i montażu fotelików do przewożenia dzieci. Podczas specjalnych PIT STOP-ów, które w większości zorganizowane były na terenie stacji paliw LOTOS, eksperci dotarli z indywidualnymi instruktażami do ponad 3500 Polaków. Ponadto nasze działania objęły, m.in. trzy seminaria „Bezpiecznie – chce się żyć” oraz lekcje bezpieczeństwa w trzech szkołach podstawowych. Więcej o programie: „ LOTOS – Mistrzowie w pasach”.

LOTOS Geonafta:

Spółka wyremontowała 11,3 km dróg lokalnych łączących jej zakłady.
Koszt inwestycji to niemal 4,2 tys. euro.