Potencjał innowacji, współpraca i dzielenie się wiedzą

Innowacyjne podejście jest wpisane w rozwój naszego biznesu. Poprzez inwestycje w najnowsze technologie przerobu ropy naftowej, uzyskiwanie patentów oraz współpracę naukową z naszymi partnerami zwiększamy swoją konkurencyjność, oferujemy produkty o coraz wyższej jakości oraz wspieramy otoczenie, w którym działamy. 

Działalność badawczo-rozwojowa Grupy Kapitałowej LOTOS koncentruje się na obszarach wydobycia i przerobu ropy naftowej w rafinerii.

Co robimy?
  • w segmencie wydobywczym, zgodnie z trendami wyznaczanymi przez europejskie koncerny, kluczowe inicjatywy badawczo-rozwojowe skupiają się na technologiach poszukiwania i optymalizacji procesu wydobycia węglowodorów,
  • w segmencie produkcji i handlu koncentrujemy się na efektywnym wykorzystaniu rozbudowanych mocy przerobowych rafinerii, strumieni rafineryjnych, dalszym zwiększeniu stopnia konwersji węglowodorów oraz na optymalnym wykorzystaniu efektu synergii między przemysłem rafineryjnym a branżą chemiczną, energetyczną i budowlaną w celu maksymalizacji marży rafineryjnej. 
Cele w zakresie zwiększania innowacyjności:
  • inwestowanie w nowe technologie we wszystkich obszarach aktywności biznesowej,
  • podnoszenie efektywności firmy poprzez rozwój procesów biznesowych i logistyki,
  • wykorzystanie zaawansowanych technik optymalizacji procesów technologicznych,
  • promowanie innowacji wśród pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych.