Zakup złoża Sleipner

30 grudnia 2015 roku spółka LOTOS Norge sfinalizowała zakup pakietu aktywów na polu Sleipner zlokalizowanych w centralnej części Morza Północnego. Obszar Sleipner to drugi co do wielkości hub gazowy na Morzu Północnym o strategicznym znaczeniu dla eksportu gazu z Norwegii do Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii.

ikonka
ponad

16 tys. boe/d *

wyniósł pod koniec 2015 roku poziom wydobycia odpowiadający udziałowi LOTOS Norge w aktywach produkcyjnych Sleipner
ikonka

9,5 tys. boe/d *

na blisko tyle szacuje się średni oczekiwany wolumen produkcji węglowodorów ze złóż Sleipner, odpowiadający udziałowi LOTOS Norge, w latach 2016–2018

Bazowa cena zakupu pakietu Sleipner wyniosła 160 mln USD (587,3 mln zł). Transakcja zakupu tych udziałów została zrealizowana bezgotówkowo, z wykorzystaniem mechanizmu odmrożenia aktywa podatkowego, wygenerowanego na projekcie YME. 

Umowa dotyczy udziałów w 5 koncesjach obejmujących 4 złoża produkcyjne oraz złoże Alfa Sentral - odkryte i planowane do zagospodarowania. Operatorem wszystkich aktywów jest firma Statoil, pozostali partnerzy konsorcjum to Exxon oraz Total. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, po akwizycji Sleipner, spółka LOTOS Norge była udziałowcem w 27 koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

* baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie