Zagospodarowanie złoża B8

Zgodnie z założeniami, 30 września 2015 roku rozpoczęliśmy wstępną produkcję ze złoża B8 przy wykorzystaniu platformy wiertniczej LOTOS Petrobaltic. Dzięki temu spółka LOTOS Petrobaltic podwoiła poziom wydobycia węglowodorów realizowany na Bałtyku, a dodatkowa ilość surowca wydobywana z tego złoża pozytywnie wpływa na sytuację finansową spółki.

W połowie listopada 2015 roku dzienne wydobycie ze złoża B8 było już wyższe niż ze złoża B3, a 4 grudnia – łączne wydobycie dzienne z dwóch złóż eksploatowanych na Morzu Bałtyckim przekroczyło 1 000 m3 na dobę.

Znaczenie złoża B8 dla Grupy LOTOS:

B8 to trzecia co do wielkości kopalnia ropy naftowej w Polsce i złoże z największymi zasobami ropy naftowej do wydobycia w polskiej części Bałtyku. Znajduje się ono w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

3,5 mln ton = 28 mln baryłek

na tyle w przybliżeniu szacowane są rezerwy produkcyjne 2P złoża ropy naftowej B8

Po zakończeniu przekształcania platformy Petrobaltic w centrum produkcyjne, posadowieniu jej na złożu B8 oraz po zbudowaniu gazociągu do Władysławowa planujemy uruchomić pełną produkcję na poziomie ok. 5 tys. baryłek ropy naftowej dziennie (250 tys. ton rocznie), co nastąpi w drugiej połowie 2017 roku.

Zagospodarowanie złoża B8
Schemat zagospodarowania złoża B8

W roku 2015 po przeprowadzeniu szczegółowych analiz technicznych LOTOS Petrobaltic podjął decyzję o zoptymalizowaniu projektu przebudowy platformy Petrobaltic poprzez obniżenie masy jej kadłuba. Pozwoli to w efekcie uzyskać oczekiwany wzrost opłacalności ekonomicznej projektu zagospodarowania złoża B8 przy niskich cenach ropy naftowej, w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. 

Na zagospodarowanie złoża B8 Grupa Kapitałowa LOTOS przeznaczyła w 2015 roku 304,3 mln zł.