Węzeł Odzysku Wodoru (WOW)

Zanim w ramach kluczowego dla nas Projektu EFRA powstanie nowa wytwórnia wodoru (HGU), budowany Węzeł Odzysku Wodoru w gdańskiej rafinerii zwiększy dostępność tego gazu o blisko 1 t/h.  

Węzeł Odzysku Wodoru zapewni Grupie LOTOS w ciągu roku:

  • 100 tys. ton LPG,
  • 9 tys. ton wodoru,
  • 40 tys. ton benzyny.

Te cenne produkty powstaną z gazów wodorowych dotychczas wykorzytywanych w sieci gazu opałowego. Węzeł Odzysku Wodoru zagwarantuje także:

  • zwiększenie produkcji na instalacjach hydrokrakingu i HDS,
  • obniżenie kosztów produkcji wodoru,
  • zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa zasilania sieci gazu opałowego za sprawą zastąpienia gazów wodorowych gazem ziemnym; 
  • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Budowę instalacji Węzła Odzysku Wodoru rozpoczęliśmy we wrześniu 2015 roku. Jej zakończenie planujemy na czwarty kwartał 2016 roku.

W ramach wydatków na kluczowe inwestycje 2015 roku Grupa LOTOS przeznaczyła na WOW 44,4 mln zł.

Jak będzie działać WOW?

Centralnym elementem instalacji będzie coldbox, w którym mieszanina gazów wodorowych zostanie schłodzona do niskich temperatur i nastąpi oddzielenie wodoru od węglowodorów, które przejdą w stan ciekły. Obok Instalacji WOW i zbiornika LPG zbudowany zostanie również autonalewak LPG i stacja redukcyjna gazu ziemnego.