Kluczowe projekty Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym i operacyjnym

Kluczowe projekty Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie poszukiwawczo–wydobywczym koncentrują się na dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców i powiększaniu obszaru ich wydobycia. Gwarantuje to nam dalszy rozwój oraz umożliwia realizację celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa Polski w sektorze energii.

Za sprawą projektów, które w 2015 roku rozpoczęliśmy w segmencie operacyjnym, będziemy w stanie poprawić zyskowność i efektywność segmentu produkcji, co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność całej grupy kapitałowej w trudnym otoczeniu makroekonomicznym. Pozwoli również sprostać wyzwaniom, które państwo polskie oraz Unia Europejska stawiają przed branżą energetyczną, w tym petrochemiczną.