Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015

Rozdział przedstawia komentarz Zarządu Grupy LOTOS do wyników za IV kwartał 2015 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2015

Pobierz PDF (6.41 MB)

Komentarz Zarządu Grupy LOTOS S.A. do wyników skonsolidowanych za 4 kwartał 2015 roku

Pobierz PDF (1.14 MB)