Notowania akcji Grupy LOTOS S.A. na tle indeksów
ISIN Giełda Papierów Wartościowych Thomson Reuters Bloomberg
PLLOTOS00025 LTS LTOS.WA LTS PW
Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

1Q08

2Q08

3Q08

4Q08

1Q09

2Q09

3Q09

4Q09

1Q10

2Q10

3Q10

4Q10

1Q11

2Q11

3Q11

4Q11

1Q12

2Q12

3Q12

4Q12

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

5Q15

1Q16
                                                                       
Cena na akcję na koniec okresu 35,0 26,5 26,9 12,0 16,5 20,2 24,5 31,8 29,5 28,9 31,2 36,4 44,2 45,2 25,2 23,3 27,3 27,9 31,4 41,2 40,9 35,9 36,8 35,4 37,9 37,0 28,2 25,5 27,1 30,0 28,0 27,0 27,0 27,8
Min 31,0 24,9 24,7 11,0 7,2 15,4 18,3 23,6 22,1 28,0 28,4 30,0 35,0 43,1 23,7 22,3 21,3 22,7 24,0 29,5 36,7 33,8 32,9 32,9 34,0 36,7 28,2 24,1 23,5 26,8 27,5 26,5 22,8 24,1
Max 45,5 36,0 29,4 27,3 17,3 24,4 26,3 32,8 33,5 33,5 34,9 37,9 44,3 49,5 46,4 30,0 29,0 31,9 32,0 43,8 45,5 43,5 39,7 45,4 40,9 39,9 38,4 29,6 27,8 31,8 33,2 30,8 33,2 28,2
                                                                       
Liczba akcji mln 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 129,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9 184,9
Średnia ważona liczby akcji mln - - - - - - - 121,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                       
Kapitalizacja na koniec okresu mln zł 3 979,5 3 013,1 3 056,3 1 358,7 1 880,6 2 296,7 3 181,3 4 130,8 3 831,2 3 746,7 4 051,9 4 720,8 5 733,8 5 863,6 3 277,9 3 026,0 3 545,5 3 623,4 4 077,9 5 351,0 5 312,9 4 663,4 4 780,3 4 603,9 4 923,2 4 806,3 3 656,7 3 311,7 5 006,3 5 547,0 5 168,0 4 991,6 4 991,6 5 139,4
Zmiana kw/kw %                 -7,3 -2,2 8,1 16,5 21,5 2,3 -44,1 -7,7 17,2 2,2 12,5 31,2 0,0 -12,2 2,5 -3,7 6,9 -2,4 -23,9 -9,4 51,2 10,8 -6,8 -3,4 50,7 3,0
                                                                       
Indeks WIG-20   2 981,1 2 591,1 2 384,2 1 789,7 1 511,9 1 862,4 2 192,4 2 388,7 2 495,6 2 271,0 2 615,2 2 744,2 2 817,0 2 802,0 2 188,7 2 144,5 2 286,5 2 275,3 2 371,4 2 583,0 2 370,1 2 245,6 2 391,5 2 401,0 2 462,5 2 408,8 2 500,3 2 315,9 2 395,9 2 317,8 2 066,4 1 859,2 1 895,2 1 997,7
Zmiana kw/kw %   -13,1 -8,0 -24,9 -15,5 23,2 17,7 9,0 4,5 -9,0 15,2 4,9 2,7 -0,5 -21,9 -2,0 6,6 -0,5 4,2 8,9 -8,2 -5,3 6,5 0,4 2,5 -2,2 3,8 -7,4 3,5 -3,3 -10,8 -10,0 -18,2 5,4
                                                                       
Indeks WIG-PALIWA   2 858,6 2 320,1 2 401,1 1 889,5 1 799,6 2 065,0 2 222,5 2 435,5 2 679,4 2 482,8 2 756,9 3 079,4 3 506,6 3 554,7 2 675,3 2 567,6 2 747,0 2 744,1 3 094,2 3 571,1 3 693,7 3 524,1 3 571,0 3 215,1 3 155,3 3 280,2 3 209,1 3 381,2 4 069,0 5 036,2 4 703,7 4 468,3 4 468,3 4 797,1
Zmiana kw/kw %   -18,8 3,5 -21,3 -4,8 14,7 7,6 9,6 10,0 -7,3 11,0 11,7 13,9 1,4 -24,7 -4,0 7,0 -0,1 12,8 15,4 3,4 -4,6 1,3 -9,9 -1,9 3,9 -2,2 5,4 20,3 23,8 -6,6 -5,0 32,2 7,4
                                                                       
Indeks RESPECT                 1 709,4 1 787,6 1 628,8 1 942,5 2 259,2 2 450,2 2 494,5 2 054,6 2 005,1 2 204,8 2 182,0 2 391,8 2 591,2 2 399,3 2 334,2 2 599,9 2 559,2 2 634,1 2 736,1 2 867,4 2 674,1 2 836,8 2 811,1 2 515,9 2 268,9 2 268,9 2 424,5
Zmiana kw/kw %                 4,6 -8,9 19,3 16,3 8,5 1,8 -17,6 -2,4 10,0 -1,0 9,6 8,3 -0,1 -2,7 11,4 -1,6 2,9 3,9 4,8 -6,7 6,1 -0,9 -10,5 -9,8 -15,2 6,9