Zarządzanie wizerunkiem, system identyfikacji wizualnej, e-SIW

Aby budować pozycję rynkową marki LOTOS oraz wzmacniać jej świadomość i rozpoznawalność na rynku, stworzyliśmy System Identyfikacji Wizualnej (SIW). Określa on jednolite standardy oraz dozwolone sposoby korzystania z jego elementów. Konsekwentne stosowanie tych zasad pozwala na rozpowszechnianie spójnego i pożądanego wizerunku marki LOTOS.

W 2015 roku Grupa Kapitałowa LOTOS rozpoczęła wdrażanie platformy e-SIW. Jest to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie, które nie ma dotąd odpowiednika w Polsce. Priorytetami w realizacji tego projektu były dla nas elektroniczna centralizacja danych, gwarancja aktualności zasobów oraz dostęp on-line dla użytkowników. 

Największe zalety i korzyści e-SIW:

  • zasady posługiwania się marką LOTOS są łatwiej i szybciej dostępne dla wszystkich, którzy korzystają z naszego systemu identyfikacji wizualnej, 
  • zamiana tradycyjnych, papierowych ksiąg na wersje cyfrowe i eliminacja ich druku, a w konsekwencji niższe koszty i dbałość o środowisko.

Za sprawą e-SIW w jednej aplikacji połączyliśmy najlepsze dobre praktyki systemu identyfikacji wizualnej oraz wnioski z pracy grupowej. Właściwe wykorzystanie nowoczesnych technologii gwarantuje nam możliwość dalszej rozbudowy systemu oraz wsparcie wykonywanych zadań na przyszłość.