Efektywna dystrybucja i logistyka

W Grupie Kapitałowej LOTOS systematycznie dostosowujemy rozwiązania praktykowane w obszarze logistyki do zmieniających się wymogów handlowych. Tworzymy także efektywny, satysfakcjonujący klientów system dystrybucji, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów.
 
Aby tworzyć łańcuch logistyczny, sprawnie funkcjonujący w zmieniającym się środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, w 2015 roku:

  • Kontynuowaliśmy konsolidację własnych aktywów w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. Z dniem 1 kwietnia 2015 roku Grupa LOTOS sprzedała bazę paliw w Poznaniu spółce LOTOS Terminale.
  • Zoptymalizowaliśmy strukturę zapasów obowiązkowych w celu osiągnięcia minimalnego poziomu kosztów ich utrzymywania.
  • Osiągnęliśmy dodatkowe przychody z tytułu świadczenia usług logistycznych dla firm spoza Grupy Kapitałowej LOTOS.
  • Systematycznie weryfikowaliśmy zakres projektu budowy morskiego terminalu przeładunkowego na Martwej Wiśle w bezpośrednim sąsiedztwie rafinerii w Gdańsku, przy uwzględnieniu planów dotyczących wolumenów i struktury produktów Grupy LOTOS po zakończeniu projektu EFRA. 
  • Prowadziliśmy monitoring rynku usług logistycznych w celu sprawdzenia możliwych alternatywnych rozwiązań w zakresie morskich przeładunków małotonażowych.