Wskaźniki zadłużenia

Reset
Sortuj rosnąco
Sortuj malejąco

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
 
Wskaźnik zadłużenia ogółem                
Zobowiązania mln zł 8 369,8 10 213,9 12 614,2 10 938,6 11 095,2 10 688,7 11 457,1
Aktywa mln zł 15 216,0 17 727,4 20 396,6 20 005,0 20 284,8 18 947,3 19 169,3
Zadłużenie ogółem % 55,01 57,62 61,84 54,68 54,70 56,41 59,77
   
Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych                
Zobowiązania mln zł 8 369,8 10 213,9 12 614,2 10 938,6 11 095,2 10 688,7 11 457,1
Kapitały własne mln zł 6 846,2 7 513,5 7 782,4 9 066,4 9 189,6 8 258,5 7 712,2
Zobowiązania do kapitałów własnych % 122,25 135,94 162,09 120,65 120,74 129,43 148,56

Wskaźnik zadłużenia ogółem - stosunek zobowiązań ogółem do wartości aktywów (dane z końca okresu)

Wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego - stosunek zobowiązań ogółem do wartości kapitału własnego (dane z końca okresu)